Kinh nghiệm làm việc và thực tập

Con đường đến việc làm tương lai của bạn

Nhiều du học sinh có việc làm hoặc được thực tập khi còn đang học. Thực tập là cách tuyệt vời để học kinh nghiệm chuyên môn cũng như đem lại cho bạn cơ hội để áp dụng những gì đã học được trong quá trình học tập vào công việc.

Một số khóa học yêu cầu bạn phải hoàn thành một vị trí kinh nghiệm làm việc để lấy tín chỉ khóa học. Hãy kiểm tra với cơ sở giáo dục của bạn để biết thêm chi tiết.

What is an internship in Australia?

An internship is a type of supervised work placement. It's designed for students or recent graduates to gain professional skills and experience in their future industry.

In Australia, internships are usually completed over a set number of days during a fixed time period, such as two days a week for three months. But it will vary for each internship and workplace.

In some cases, full-time internships may also be offered over summer or winter study breaks.

Internship notebook and stationary

Where you can look for internships

1. Start from your education institution

You can start by asking your education institution for advice. They can point you in the right direction and give you some information about where other students in your course have interned before.

Your lecturers and course coordinators may even have connections with local organisations that run internship programs.

2. Get online and look for internship advertisements

You can find them on websites like GradConnection, LinkedIn, SEEK, and Indeed.

3. Contact the organisation directly

You can do this by visiting the employment section of their website and sending an email with an expression of interest, your cover letter and resume to the relevant staff member.

4. Internship and graduate job fairs

Keep an eye out for any internship and graduate job fairs that may be taking place at your educational institution and around New South Wales.

Networking at events like this is a great way to secure an internship at a local company.

Các cơ hội khác nhau

Có nhiều lựa chọn kinh nghiệm làm việc khác nhau dành cho du học sinh, và các cơ sở giáo dục của bạn sẽ giúp bạn thực hiện việc sắp xếp.

  • Cadetships: Cadetships được trả lương, làm việc bán thời gian trong khi đi học và toàn thời gian trong các kỳ nghỉ.
  • Giáo dục hợp tác: Đây là năm học chuyên ngành toàn thời gian được trả tiền được coi là một phần của năm thứ ba hoặc thứ tư chương trình học tập. Nó giúp bạn lấy được tín chỉ trước khi lấy bằng.
  • Công việc trong kỳ nghỉ: thường diễn ra trong năm thứ hai đến năm cuối cùng giai đoạn học tập và kéo dài khoảng 12 tuần.
  • Thực tập: có thể được trả lương hoặc không trả lương. Kinh nghiệm làm việc được giám sát này đã thiết lập kết quả học tập cho sinh viên/học sinh.

Tình nguyện

Tình nguyện là công việc không được trả lương, và là cách có giá trị để học kinh nghiệm thực tế hoặc thử một công việc hoặc một ngành nghề mà bạn nghĩ rằng bạn có thể thích. Tìm hiểu thêm về cơ hội tình nguyện ở đây.

Cơ hội kết hợp vừa học vừa làm

Nhân viên bàn tiếp đón là học sinh địa phương và du học sinh tình nguyện thông qua chương trình kết hợp vừa học vừa làm.

Chúng tôi muốn bạn là một phần của chương trình đó. StudyNSW đang chiêu mộ các sinh viên/học sinh tham gia vào chương trình Workplace Integrated Learning (WIL) với cơ sở giáo dục của mình và Chính phủ NSW.

Biểu thức yêu thích cho tháng 7 - tháng 12 năm 2018 sẽ mở vào ngày 14 tháng 5!

Work Integrated Learning opportunity

Study NSW is looking for students to take part in a Workplace Integrated Learning (WIL) program with their institutions and the NSW Government.

The student volunteers are responsible for greeting arriving students and providing them with assistance and information.

We want you to be a part of it.

Learn more