Điều kiện việc làm

Những quyền của bạn ở nơi làm việc

Nhiều du học sinh ở NSW đi làm bán thời gian hoặc thất thường để giúp trang trải sinh hoạt phí. Ở Úc, chúng tôi có những quyền cơ bản và điều kiện bảo hộ được áp dụng ở nơi làm việc. Phần này bao gồm những gì bạn cần biết trước khi bắt đầu làm việc.

Hiểu về các quyền hạn của bạn

Bất cứ ai làm việc ở Úc đều có quyền được hưởng lương và các điều kiện tối thiểu – không phụ thuộc vào thời gian lưu trú.

Kiểm tra quy định thị thực của bạn

Người có thị thực du học Úc (Australian Student Visa) thường đủ điều kiện để làm việc đến 20 tiếng một tuần trong suốt học kỳ và làm việc toàn thời gian trong các kỳ nghỉ, nhưng điều quan trọng là phải kiểm tra quy định thị thực của bạn để đảm bảo bạn được phép làm việc trước khi kiếm việc. Kiểm tra quy định trực tuyến tại Visa Entitlement Verification Online (VEVO).

Bắt đầu công việc

Trước khi bạn đồng ý làm việc ở bất kỳ đâu, điều quan trọng là bạn hiểu:

Bạn sẽ được trả bao nhiêu tiền, khi nào và bằng cách nào
Số giờ và số ngày bạn sẽ làm việc
Điều kiện làm việc của bạn
Liệu bạn được thuê làm việc toàn thời gian, bán thời gian, thất thường hay làm việc dưới dạng thầu khoán

Phân biệt đối xử

Tất cả các nơi làm việc ở Úc đều phải chấp hành luật chống phân biệt đối xử cấp Tiểu bang và Liên bang. Phân biệt đối xử với bạn vì chủng tộc, màu da, giới tính, sở thích tình dục, tuổi tác, khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần, tình trạng hôn nhân, trách nhiệm gia đình, mang thai, tôn giáo, quan điểm chính trị, là thành viên hoặc không là thành viên của một đoàn thể, nguồn gốc quốc gia hoặc nguồn gốc xã hội là trái luật.

Thanh tra việc làm công bằng (Fair Work Ombudsman)

Fair Work Ombudsman logo

Thanh tra việc làm công bằng (Fair Work Ombudsman) có trách nhiệm thúc đẩy sự tuân thủ pháp luật nơi làm việc của Úc và giáo dục về các quyền và nghĩa vụ tại nơi làm việc. Thanh tra việc làm công bằng có thể giúp:


Workplace Health & Safety - SafeWork NSW

If you’re a young worker, it’s important you know your workplace health and safety rights and obligations.

Your manager must give you appropriate training, supervision, information and equipment to ensure you can work safely. You should speak up if you think you could be hurt at work.

Health & Safety

Visit SafeWork NSW to explore the available resources for young workers, including your rights and responsibilities, employers responsibilities and manager and supervisor responsibilities. Work rights fact sheets are available in multiple languages (Arabic, Korean, Hindi, Filipino, Chinese, Malay).

Useful resources include:

You can also subscribe to the wrap newsletter and media releases updates, and follow the Safe Work NSW on social media (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube) to keep up to date on current issues. You can contact SafeWork NSW through a number of ways.

The right to speak up

If you notice a safety hazard in your workplace, or you are concerned that safety practices are not being followed, you should talk about it with your supervisor, employer and/or health and safety representative straight away. If your supervisor or the person in charge won’t listen or you feel you can’t talk to them, use the Speak Up App to confidentially report your safety concerns.

Mental Health at Work

Mental (psychological) health, just like physical health, is an important part of work health and safety (WHS). Recognising and managing risks in the workplace that may lead to physical or psychological injury is an essential part of creating a safe, healthy and productive workplace. To find out how to create a mentally healthy workplace please visit the Mental Health at Work website.

Content provided by SafeWork NSW