Vector Smart Object11

CÔNG VIỆC

Làm việc khi đang đi học

Nếu là du học sinh có thị thực du học, bạn có thể làm việc tới 20 giờ mỗi tuần trong suốt năm (và toàn thời gian trong thời gian bãi trường theo lịch học), nhưng không phải tất cả du học sinh đều có đủ điều kiện. Phần này giải thích một số quy tắc và quy định đi làm, cũng như các tùy chọn khác nhau dành cho bạn.