ĐỔI KHOÁ HỌC

Tất cả những gì bạn cần biết

Khi đã nhập học, nếu bạn quyết định đổi sang khoá học khác, bạn có thể cần một vài trợ giúp để đảm bảo rằng mình tuân theo những thủ tục cần thiết và giữ được thị thực du học sinh của mình.

Nếu được cấp thị thực theo diện ưu tiên (SVP), bạn hãy kiểm tra xem khoá học bạn muốn chuyển sang có đủ điều kiện cho SVP hay không. Thông thường bạn phải xin trường hiện tại của bạn chấp thuận để được phép đổi khoá học. Bạn luôn nên kiểm tra các yêu cầu thị thực với Bộ Di trú,

Các bước quan trọng để đổi khoá học

1

Thảo luận

Thảo luận các kế hoạch của bạn với Văn phòng Hỗ trợ Du học sinh (International Student Support Office) của trường.

3

Tính toán chi phí

Tính toán chi phí khoá học mới, bao gồm phí xin học, đánh giá và học phí, cũng như chi phí sách vở và thiết bị.

4

Đọc thoả thuận

Đọc văn bản thoả thuận của bạn với trường hiện tại.

5

Đến thăm

Đến thăm trường mới, gặp gỡ các nhân viên và kiểm tra cơ sở vật chất.

6

Huỷ

Huỷ nhập học khoá hiện tại của bạn.

7

Giấy tờ

Giữ 'bản sao giấy huỷ khoá học của bạn và các giấy tờ nhập học mới.

Khiếu nại

Nếu không hài lòng với nhà trường hoặc khóa học của mình, bước đầu tiên là bạn khiếu nại thẳng với trường của mình thông qua thủ tục khiếu nại nội bộ của họ.

Sau đó họ sẽ gửi thư giải thích cho bạn biết kết quả việc khiếu nại của mình.

Liên hệ với cơ quan giải quyết khiếu nại bên ngoài

Nếu không hài lòng với kết quả, bạn có thể liên hệ với cơ quan giải quyết khiếu nại bên ngoài.

  • Nếu đang theo học trường công chẳng hạn như trường đại học hoặc trường TAFE, bạn hãy liên hệ với Thanh tra NSW (NSW Ombudsman).
  • Nếu đang theo học trường tư, bạn hãy liên hệ với Thanh tra Du học sinh (Overseas Student Ombudsman).