Vector Smart Object6

HỌC TẬP

Giáo dục đẳng cấp thế giới

New South Wales cho bạn cơ hội được hưởng một nền giáo dục hàng đầu từ đội ngũ giáo viên và giảng viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm.

NSW có nhiều trường đại học, cao đẳng, trường học và cơ sở đào tạo nghề được đánh giá cao để bạn lựa chọn.

Khóa học, cơ sở giáo dục và học bổng

Truy cập vào studyinaustralia.gov.au để tìm kiếm khóa học, cơ sở giáo dục và học bổng.

Bản đồ Nghiên cứu NSW (NSW Research Map)

Chính phủ NSW đã phát động cơ sở dữ liệu không gian địa lý giới thiệu về hệ thống giáo dục đại học của tiểu bang, năng lực nghiên cứu & phát triển.

Bản đồ nghiên cứu NSW (NSW Research Map) là ‘cửa hàng toàn diện’ ảo cung cấp thông tin về hơn 650 tổ chức và cơ sở hạ tầng quan trọng về Nghiên cứu & Phát triển (Research & Development - R&D) khắp. Bắt đầu tìm kiếm bằng cách sử dụng bản đồ mới NSW.