Dịch vụ hỗ trợ

Có rất nhiều dịch vụ hỗ trợ dành cho du học sinh

Điều này bao gồm các dịch vụ được cung cấp trực tiếp bởi các tổ chức giáo dục cũng như những dịch vụ được cung cấp bởi các cơ quan chính phủ và các tổ chức phi chính phủ.

Free legal advice: Redfern Legal Centre

Redfern Legal Centre tư vấn pháp lý bảo mật, miễn phí, cho du học sinh sinh sống ở New South Wales.

Du học sinh ở NSW có thể được tư vấn các vấn đề về nhà ở, tiền phạt, nợ, tai nạn xe hơi, việc làm, phân biệt đối xử, luật gia đình, bạo lực gia đình, và khiếu nại về các trường cao đẳng hoặc đại học. Trung tâm cũng có thể tư vấn về việc vấn đề ảnh hưởng thế nào đến thị thực du học.

Truy cập vào trang web của Redfern Legal Centre để tìm hiểu thêm về dịch vụ tư vấn pháp lý miễn phí dành cho du học sinh.

Redfern Legal Centre đã thực hiện bộ phim để làm nổi bật các vấn đề pháp lý mà nhiều du học sinh gặp phải khi học tập tại Úc. Du học sinh ở cách xa các mạng hỗ trợ thông thường của họ và nhiều em thiếu hiểu biết về luật pháp Úc. Xem phim bây giờ!

Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ

Có một số nhà cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, hỗ trợ khủng hoảng, hỗ trợ khủng hoảng, phòng chống tự tử, hỗ trợ mối quan hệ, bạo lực gia đình và các dịch vụ sức khỏe tâm thần. Bạn có thể thể hiện ẩn danh khi truy cập các dịch vụ này. Nhiều người trong số các dịch vụ này có thể được truy cập qua điện thoại, thông qua trò chuyện trên web, email, diễn đàn trực tuyến và các nguồn thông tin khác nhau.

Trong trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn như tình huống đe dọa tính mạng, tai nạn xe hơi hoặc hỏa hoạn, hãy gọi 000 (ba số không).

Lifeline

Gọi 13 11 14 để truy cập hỗ trợ khủng hoảng 24 giờ và các dịch vụ ngăn ngừa tự tử Truy cập trang web Lifeline để tìm hiểu thêm.

beyondblue

Hãy gọi số 1300 22 4636 để được hỗ trợ 24 giờ cho các vấn đề sức khỏe tâm thần bao gồm lo âu, trầm cảm và tự sát. Bạn cũng có thể nhận hỗ trợ thông qua trò chuyện trên web, email và diễn đàn trực tuyến trên trang web vượt trội.

Đường dây trợ giúp cho trẻ em

Hãy gọi 1800 551 800 nếu bạn muốn nói về những cảm xúc mà bạn có về việc học và mối quan hệ cá nhân của bạn. Dịch vụ này dành cho những người từ 5 đến 25 tuổi. Truy cập trang web Đường dây trợ giúp Trẻ em để tìm hiểu thêm.

Vấn đề đa văn hóa Dịch vụ cờ bạc cho NSW

Multicultural Problem Gambling Service for NSW Logo

Dịch Vụ Cờ Bạc Vấn Đề Đa Văn Hóa (MPGS) cho NSW cung cấp tư vấn miễn phí, bảo mật và dễ tiếp cận cho sinh viên quốc tế và những người khác bị ảnh hưởng bởi cờ bạc. MPGS cũng cung cấp các hội thảo và bài thuyết trình về ngôn ngữ cho các nhóm quan tâm (ví dụ: cộng đồng và nhà cung cấp dịch vụ) về đánh bạc vấn đề và các vấn đề khác có thể ảnh hưởng đến gia đình (ví dụ: sức khỏe tâm thần, mối quan hệ).

Để tìm hiểu thêm thông tin về MPGS và các dịch vụ miễn phí được cung cấp bằng các ngôn ngữ khác nhau, vui lòng gọi 1800 856 800 hoặc truy cập vào Trang web dịch vụ cờ bạc đa văn hóa..

Dịch vụ hỗ trợ của cơ sở giáo dục

Cơ sở giáo dục cung cấp các dịch vụ chuyên gia để hỗ trợ du học sinh học tập và sinh sống tại New South Wales. Các dịch vụ có thể bao gồm:

 • Cố vấn du học sinh
 • Hỗ trợ ngôn ngữ
 • Hỗ trợ học tập
 • Học bổng và hỗ trợ tài chính
 • Chỗ ở du học sinh
 • Chương trình đến và định hướng
 • Dịch vụ việc làm và nghề nghiệp
 • Dịch vụ y tế, an sinh và tư vấn
 • An toàn và tư vấn an ninh
 • Giữ trẻ
 • Dịch vụ người khuyết tật
 • Tuyên úy và các dịch vụ đa tín ngưỡng
 • Hội du học sinh
 • Thể thao và cơ sở thể dục.

Để tìm hiểu chi tiết đầy đủ về những gì cơ sở giáo dục của bạn cung cấp, hãy liên hệ trực tiếp với họ hoặc truy cập trang web của họ.

Study in Australia

Study in Australia Logo

Study in Australia (Học tập tại Úc) là trang web chính thức của chính phủ Úc dành cho du học sinh. Trên trang web này, bạn có thể tìm kiếm các khóa học, các cơ sở giáo dục và học bổng và đọc về việc học tập và sinh sống tại Úc. Trang web này cũng cung cấp các liên kết đến thông tin về các dịch vụ hỗ trợ bổ sung dành cho du học sinh học tập tại Úc.

Chính phủ Australia muốn du học sinh có trải nghiệm bổ ích và thú vị khi đến Úc du học. Úc cung cấp dịch vụ giáo dục chất lượng cao và bảo vệ quyền lợi của du học sinh để đảm bảo bạn tận dụng tối đa thời gian của bạn ở đây.

Hãy tải về tờ thông tin để biết về những thông tin quan trọng cho người có thị thực du học sinh về cuộc sống và học tập tại Úc, bao gồm cả các quyền và trách nhiệm của người tiêu dùng của bạn trong cương vị du học sinh và điều quan trọng bạn nên biết trước và trong học tập của bạn.

Truy cập vào trang web ‘Study in Australia’ (Học tập tại Úc) để tìm hiểu về các dịch vụ hỗ trợ bổ sung cho du học sinh.

NSW Fair Trading

NSW Department of Fair Trading Logo

Overseas Students Ombudsman (OSO) sẽ điều tra các khiếu nại về vấn đề mà du học sinh tương lai, hiện thời hoặc trước đây gặp phải với các trường học, trường cao đẳng và đại học tư nhân (nhà cung cấp giáo dục) tại Úc.

Dịch vụ của Ombudsman là miễn phí, độc lập và khách quan. Nếu muốn khiếu nại bằng ngôn ngữ của mình, bạn hãy gọi Translating and Interpreting Service (TIS) qua số 131 450.

Truy cập vào trang web ‘Overseas Student Ombudsman’ (Thanh tra du học sinh i) để tìm hiểu thêm.

Overseas Students Ombudsman

Overseas Students Ombudsman logo

Overseas Students Ombudsman (OSO) sẽ điều tra các khiếu nại về vấn đề mà du học sinh tương lai, hiện thời hoặc trước đây gặp phải với các trường học, trường cao đẳng và đại học tư nhân (nhà cung cấp giáo dục) tại Úc.

Dịch vụ của Ombudsman là miễn phí, độc lập và khách quan. Nếu muốn khiếu nại bằng ngôn ngữ của mình, bạn hãy gọi Translating and Interpreting Service (TIS) qua số 131 450.

Truy cập vào trang web ‘Overseas Student Ombudsman’ (Thanh tra du học sinh i) để tìm hiểu thêm.

NSW Ombudsman

NSW Ombudsman

NSW Ombudsman cơ quan giám sát độc lập và khách quan.

NSW Ombudsman có thể điều tra các khiếu nại về các cơ quan chính phủ NSW, bao gồm các trường đại học công lập, các trường cao đẳng TAFE và các trường công.

Để biết thêm thông tin về vai trò của NSW Ombudsman, hãy truy cập trang web tại https://www.ombo.nsw.gov.au/

Council of International Students Australia

CISA logo

chưa tốt nghiệp, cao đẳng tư nhân, TAFE, ELICOS và cơ sở. Truy cập vào trang web của CISA để tìm hiểu thêm.