ประสบการณ์ในการทำงานและฝึกงาน

ประสบการณ์ในการทำงานและฝึกงาน

นักศึกษาต่างชาติจำนวนมากได้รับประสบการณ์การทำงานหรือการฝึกงานระหว่างการศึกษา การฝึกงานเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการได้รับประสบการณ์แบบมืออาชีพรวมถึงทำให้คุณมีโอกาสนำสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ระหว่างการศึกษาไปใช้กับที่ทำงานได้

บางหลักสูตรกำหนดให้คุณต้องมีประสบการณ์การทำงานเพื่อให้ได้หน่วยกิตของหลักสูตร ตรวจสอบกับสถาบันการศึกษาของคุณเพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

What is an internship in Australia?

An internship is a type of supervised work placement. It's designed for students or recent graduates to gain professional skills and experience in their future industry.

In Australia, internships are usually completed over a set number of days during a fixed time period, such as two days a week for three months. But it will vary for each internship and workplace.

In some cases, full-time internships may also be offered over summer or winter study breaks.

Internship notebook and stationary

Where you can look for internships

1. Start from your education institution

You can start by asking your education institution for advice. They can point you in the right direction and give you some information about where other students in your course have interned before.

Your lecturers and course coordinators may even have connections with local organisations that run internship programs.

2. Get online and look for internship advertisements

You can find them on websites like GradConnection, LinkedIn, SEEK, and Indeed.

3. Contact the organisation directly

You can do this by visiting the employment section of their website and sending an email with an expression of interest, your cover letter and resume to the relevant staff member.

4. Internship and graduate job fairs

Keep an eye out for any internship and graduate job fairs that may be taking place at your educational institution and around New South Wales.

Networking at events like this is a great way to secure an internship at a local company.

โอกาสประเภทต่างๆ

มีทางเลือกประสบการณ์ทำงานประเภทต่างๆ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ และสถาบันการศึกษาของคุณมักจะให้ความช่วยเหลือในการจัดเตรียมการดังกล่าว

  • ผู้ฝึกงาน (Cadetship): ผู้ฝึกงานจะได้รับค่าจ้างเป็นการจ้างงานแบบไม่เต็มเวลาในขณะศึกษาและทำงานแบบเต็มเวลาในช่วงวันหยุด
  • สหกิจศึกษา (Co-operative): เป็นการเรียนรู้ผ่านการทำงานแบบเต็มเวลาทั้งปีในอุตสาหกรรมโดยได้รับค่าจ้างซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ทำให้คุณได้รับหน่วยกิตเพื่อนำไปสู่คุณวุฒิการศึกษาของคุณ
  • การทำงานในวันหยุด: มักจะใช้เวลาในปีที่ 2 จนถึงปีสุดท้ายของการศึกษาและใช้เวลาประมาณ 12 สัปดาห์
  • การฝึกงาน: อาจมีทั้งได้รับค่าจ้างหรือไม่ได้รับค่าจ้าง ประสบการณ์การทำงานนี้ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา

การเป็นอาสาสมัคร

การเป็นอาสาสมัครเป็นการทำงานที่ไม่ได้รับค่าจ้าง และเป็นวิธีที่มีค่าในการได้รับประสบการณ์การให้ความช่วยเหลือเพื่อทดลองทำงานหรือในอุตสาหกรรมที่คุณคิดว่าอาจจะชอบ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสการทำงานอาสาสมัครได้ที่นี่ 

โอกาสในการเรียนรู้แบบบูรณาการการทำงาน

โต๊ะต้อนรับมีพนักงานที่เป็นอาสาสมัครของนักศึกษาท้องถิ่นหรือต่างชาติที่เข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้แบบบูรณาการการทำงาน

เราต้องการให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมนี้ StudyNSW ต้องการนักศึกษาที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการเรียนรู้แบบบูรณาการกับสถานที่ทำงาน (Workplace Integrated Learning (WIL)) ร่วมกับสถาบันการศึกษาและรัฐบาลของรัฐนิวเซาท์เวลส์

การแสดงออกที่น่าสนใจในเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2561 จะเริ่มขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม!

Work Integrated Learning opportunity

Study NSW is looking for students to take part in a Workplace Integrated Learning (WIL) program with their institutions and the NSW Government.

The student volunteers are responsible for greeting arriving students and providing them with assistance and information.

We want you to be a part of it.

Learn more