ระบบการศึกษา

ระบบการศึกษาทำงานอย่างไร?

ส่วนนี้จะให้ข้อมูลภาพรวมของระบบการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย และตอบคำถามของคุณเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกและสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลกของเรา

กระบวนการทางการศึกษาในรัฐนิวเซาท์เวลส์เป็นดังนี้

  • เตรียมอนุบาล – ก่อนเข้าเรียนอนุบาล (ไม่บังคับ)
  • โรงเรียนประถมศึกษา – อนุบาลถึงปีที่ 6
  • โรงเรียนมัธยมศึกษา (หมายถึง “มัธยมศึกษา) ปีที่ 7-12

นักเรียนที่เรียนจบปีที่ 11-12 ในรัฐนิวเซาท์เวลส์จะได้รับประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษา (Higher School Certificate (HSC)) ซึ่งเป็นหนังสือรับรองคุณสมบัติระดับสากลสำหรับนักเรียนที่จะเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา การอบรมวิชาชีพหรือการจ้างงาน นักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนต่อหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาสามารถสมัครการจัดลำดับนักเรียนสำหรับการเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาของประเทศออสเตรเลีย (Australian Tertiary Admission Rank (ATAR)) ซึ่งเป็นการจัดลำดับนักเรียนทั่วประเทศออสเตรเลียบนพื้นฐานของผลการเรียนในปีที่ 11 และ 12

''ข้อกำหนดการสมัคร' คือสิ่งที่คุณต้องมีเพื่อให้ได้เข้าเรียนในหลักสูตรต่างๆ  ในฐานะส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการสมัคร สถาบันการศึกษาขั้นสูงส่วนมากกำหนดให้คุณต้องมีลำดับ ATAR หรือการจัดลำดับระดับสากลที่เทียบเท่า โดยทั่วไป TAFE และสถาบันการศึกษาวิชาชีพและการอบรมเอกชน (VET) จะขอ HSC หรือการจัดลำดับระดับสากลที่เทียบเท่า และอาจขอเอกสารรับรองทักษะของคุณด้วย หลักสูตรภาษาอังกฤษมักจะกำหนดคะแนนขั้นต่ำของการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ

คุณควรตรวจสอบข้อกำหนดการสมัครหลักสูตรของคุณกับสถาบันการศึกษาที่คุณเลือก

คุณได้คำตอบสำหรับคำถามของคุณแล้ว

1

การเรียนใช้ภาษาอะไร?

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการของประเทศออสเตรเลีย และเป็นภาษาหลักในการเรียนในสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ สถาบันการศึกษาบางแห่งมีโปรแกรม 2 ภาษา เช่น ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน อินโดนีเซีย จีนกลาง และเวียดนาม

กรุณาติดต่อสถาบันการศึกษาที่คุณเลือกโดยตรงเพื่อสอบถามว่ามีการสอนแบบ 2 ภาษาหรือไม่

2

ทางเลือกสำหรับนักศึกษาต่างชาติหลังจากจบการศึกษาแล้วมีอะไรบ้าง?

หลังจากจบระดับมัธยมศึกษา (ปีที่ 7-12) มีสถาบันการศึกษาและอบรมวิชาชีพ (VET) จำนวนมาก เช่น โรงเรียนเทคนิคของรัฐและการศึกษาต่อเนื่อง (technical and further education (TAFE)) วิทยาลัย องค์กรอบรมเอกชนที่ขึ้นทะเบียน (RTOs) และมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาระดับสูงขึ้นของเอกชน (higher education providers (HEPs))

3

สถาบันการศึกษาและหลักสูตรใดที่ขึ้นทะเบียนและได้รับการรับรองในรัฐนิวเซาท์เวลส์?

สถาบันการศึกษาที่เปิดหลักสูตรและบริการให้กับนักศึกษาต่างชาติจะอยู่ในรายชื่อของสำนักทะเบียนสถาบันและหลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติแห่งเครือรัฐ (Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas  Students' (CRICOS)) ทุกหลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติต้องมีรหัส CRICOS เพื่อใช้ลงทะเบียนและได้รับการรับรองในประเทศออสเตรเลีย (และรัฐนิวเซาท์เวลส์)

4

มีการศึกษาระดับใดบ้าง?


รัฐนิวเซาท์เวลส์มีการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ประกาศนียบัตร VET และปริญญาตรีจนถึงการศึกษาที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาบางแห่ง เช่น วิทยาลัยสอนภาษาอังกฤษและสถาบันสอน VET ยังมีหลักสูตรที่ไม่ใช่ AQF ระยะสั้นหรือเข้มข้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการศึกษาที่ประเทศออสเตรเลียมีอยู่ที่โครงสร้างคุณสมบัติทางการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย (Australian Qualifications Framework (AQF))

5

หลักสูตรใช้เวลาศึกษานานเท่าใด?

หลักสูตรของคุณอาจใช้เวลาตั้งแต่ 2-3 สัปดาห์หรือ 2-3 เดือน (หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น หรือ Certificate II ของสถาบัน VET) จนถึงระยะเวลาหลายปี (เช่น ปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่สถาบันการศึกษาระดับสูงกว่า)

6

คุณวุฒิที่ได้รับจากรัฐนิวเซาท์เวลส์เป็นที่ยอมรับทั่วโลกหรือไม่?

ใช่ คุณวุฒิที่ได้รับจากระบบการศึกษาของรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาและนายจ้างทั่วโลก

7

ปีการศึกษามีโครงสร้างอย่างไร?

ปีการศึกษามีโครงสร้างหลากหลายขึ้นอยู่กับสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง บางแห่งเป็นระบบภาคการศึกษา (2 เทอมต่อปี) ในขณะที่สถานศึกษาบางแห่งเป็นระบบ 3 ภาคการศึกษา (3 เทอมต่อปี)

สถาบันการศึกษาส่วนมากเผยแพร่ปฏิทินการศึกษาพร้อมเน้นวันสำคัญ เช่น วันสมัครเรียน วันปฐมนิเทศ วันเริ่มโปรแกรม วันปิดภาคเรียน วันสอบ และวันประกาศผลสอบ ซึ่งโดยทั่วไปคุณสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันการศึกษาดังกล่าว

8

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันไม่สามารถชำระค่าเล่าเรียนได้?

หากคุณไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการเรียนได้ คุณควรติดต่อสถาบันการศึกษาของคุณให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ สถาบันการศึกษาบางแห่งอนุญาตให้คุณยื่นขอขยายระยะเวลาได้ แต่บางแห่งอาจไม่อนุญาต โดยทั่วไป การชำระค่าเล่าเรียนตรงเวลาเป็นข้อกำหนดในการรักษาสภาพการเรียนในหลักสูตรของคุณ และการรักษาสภาพการเรียนในหลักสูตรเป็นข้อกำหนดในการรักษาสภาพของวีซ่านักเรียนด้วย