เปลี่ยนแปลงหลักสูตรของคุณ

ทุกอย่างที่คุณจำเป็นต้องรู้

เมื่อคุณได้ลงทะเบียนเรียนแล้ว หากคุณต้องการเปลี่ยนหลักสูตรเรียน คุณอาจต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องและรักษาสถานะวีซ่านักเรียนของคุณด้วย

หากคุณได้รับวีซ่าภายใต้ streamlined visa processing (SVP) กรุณาตรวจสอบว่าหลักสูตรเรียนที่คุณต้องการเปลี่ยนไปเรียนนั้นมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ SVP นอกจากนี้ โดยทั่วไปคุณต้องได้รับอนุญาตจากสถานศึกษาในการเปลี่ยนหลักสูตรเรียนด้วย คุณควรตรวจสอบข้อกำหนดวีซ่านักเรียนของคุณกับกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองอยู่เสมอ

ขั้นตอนสำคัญในการเปลี่ยนหลักสูตรเรียน

1

หารือ

หารือแผนการของคุณกับสำนักงานให้ความช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติของสถาบันการศึกษาของคุณ

2

ตรวจสอบ

ตรวจสอบข้อกำหนดของวีซ่านักเรียนกับกระทรวงตรวจคนเข้าเมือง

3

คำนวณค่าใช้จ่าย

คำนวณค่าใช้จ่ายของหลักสูตรใหม่ รวมถึงค่าสมัคร ค่าธรรมเนียมการประเมินและค่าเรียน รวมถึงค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียนด้วย

4

อ่านข้อตกลงของคุณ

Check your written agreement with your current educational institution.

5

เยี่ยมชม

เยี่ยมชมสถานศึกษาใหม่เพื่อพบกับเจ้าหน้าที่และตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

6

ยกเลิก

ยกเลิกการสมัครเรียนในหลักสูตรเดิม

7

เอกสาร

เก็บสำเนาการยกเลิกหลักสูตรเดิมและเอกสารสมัครหลักสูตรใหม่

การทำการร้องเรียน

หากท่านไม่พึงพอใจกับผู้ให้บริการหรือหลักสูตรของท่าน ในขั้นตอนแรกคือให้ท่านทำการร้องเรียนโดยตรงไปยังสถาบันของท่านผ่านขั้นตอนการร้องเรียนภายในของพวกเขา จากนั้นพวกเขาจะช่วยคุณในการเขียนคำอธิบายที่เป็นลายลักษณ์อักษรของผลลัพธ์การร้องเรียนของท่าน

การติดต่อร้องเรียนกับภายนอก – การจัดการใจความสำคัญ

หากท่านไม่พึงพอใจกับผลลัพธ์ ท่านสามารถติดต่อร้องเรียนกับภายนอก-การจัดการใจความสำคัญ

  • หากคุณมีข้อร้องเรียนและคุณกำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐ เช่น มหาวิทยาลัยหรือ TAFE กรุณาติดต่อผู้ตรวจการรัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW Ombudsman)
  • หากคุณมีข้อร้องเรียนและคุณกำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาเอกชน กรุณาติดต่อผู้ตรวจการรัฐสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (Overseas Student Ombudsman)