Vector Smart Object6

เรียนรู้

การศึกษาระดับโลก

รัฐนิวเซาท์เวลส์เปิดโอกาสให้คุณได้รับการศึกษาระดับโลกจากอาจารย์และผู้สอนมืออาชีพที่มีประสบการณ์ยาวนาน

หลักสูตร สถาบัน และทุนการศึกษา

ดูเว็บไซต์ studyinaustralia.gov.au เพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร สถาบันและทุนการศึกษา

แผนที่การวิจัยของรัฐนิวเซาท์เวลส์

รัฐบาลของรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้เปิดตัวฐานข้อมูลพื้นที่เชิงภูมิศาสตร์แสดงการศึกษาระดับสูงของรัฐความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา

แผนที่การวิจัยของรัฐนิวเซาท์เวลส์เป็น “แหล่งข้อมูลจุดเดียวเบ็ดเสร็จ” แบบเสมือนจริงสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรกว่า 650 แห่ง และโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนาที่สำคัญของรัฐนิวเซาท์เวลส์

เริ่มต้นค้นหาโดยการใช้แผนที่ใหม่