สุขภาพ

รักษาความเป็นอยู่ที่ดีของคุณ

ในฐานะนักศึกษา เป็นสิ่งจำเป็นในการดูแลสุขภาพของคุณเพื่อให้คุณสามารถเพลิดเพลินกันชีวิตการเป็นนักเรียน ส่วนนี้อธิบายเพิ่มเติมเล็กน้อยเกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในรัฐนิวเซาท์เวลส์สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ประกันสุขภาพ

นักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่เป็นทางการในประเทศออสเตรเลียต้องมีประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (Overseas Student Health Cover (OSHC)) โดยทั่วไป ประกันสุขภาพนี้ครอบคลุม

  • การไปพบแพทย์
  • การรักษาในโรงพยาบาลบางประเภท
  • ค่ารถพยาบาล
  • เภสัชภัณฑ์ที่จำกัด (ยา)

มีผู้ให้บริการประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาต่างชาติ 5 รายในประเทศออสเตรเลีย ได้แก่

หากคุณต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับความคุ้มครองการรักษาทั่วไปกับผู้ให้บริการสุขภาพเอกชนของประเทศออสเตรเลีย ให้ดูที่เว็บไซต์ privatehealth.gov.au หรือ iSelect

ผู้ตรวจการประกันสุขภาพเอกชน 
ผู้ตรวจการประกันสุขภาพเอกชน (Private Health Insurance Ombudsman หรือ PHIO) จัดการข้อร้องเรียนต่างๆ จากภาคส่วนสุขภาพเอกชน โทรศัพท์ติดต่อ 1300 362 072 หรือไปที่เว็บไซต์ Commonwealth Ombudsman เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย ได้ที่เว็บไซต์กระทรวงสุขภาพ (Department of Health)

ทันตแพทย์ จักษุแพทย์ และบริการสุขภาพอื่นๆ

คุณสามารถหาสถานที่ให้บริการด้านสุขภาพได้หลายระดับที่รัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึ่งอาจใกล้กับที่พักของคุณหรืออยู่ภายในสถาบันการศึกษาของคุณ

แพทย์ (GP)

สถาบันการศึกษาหลายแหล่งมีศูนย์การแพทย์ประจำวิทยาเขตที่มี GP ให้บริการนักศึกษาซึ่ง “เรียกเก็บเงินจากรัฐบาล” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการพบแพทย์ของคุณจะถูกส่งต่อไปยังประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (Overseas Student Health Cover (OSHC)) ของคุณ หรือคุณอาจชำระเงินล่วงหน้าและหลังจากนั้นบริษัทประกันจะคืนเงินให้กับคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถไปพบแพทย์ที่ศูนย์การแพทย์ทั่วไปและทำนัดหมายพบแพทย์ได้ โดยบางแห่งจะกำหนดให้คุณลงทะเบียนกับศูนย์การแพทย์ ในขณะที่บางแห่งคุณสามารถ “เดินเข้าไป” รับบริการได้

การขอคำปรึกษา

สถาบันการศึกษาของคุณอาจมีการให้คำปรึกษา และหากไม่มีคุณก็สามารถหาบริการให้คำปรึกษาเอกชนได้หลายแห่งโดยการค้นหาออนไลน์ ผู้ให้คำปรึกษาสามารถให้ความช่วยเหลือประเด็นต่างๆ ได้ เช่น ความวิตกกังวล ความเครียดและอาการซึมเศร้า การสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและการเรียน ความลำบากด้านครอบครัวและความสัมพันธ์ ประเด็นด้านการเงิน ปัญหาทางเพศและประเด็นเกี่ยวกับอัตลักษณ์

นอกจากนี้ การให้คำปรึกษายังช่วยการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมใหม่ การจัดการกับสถานการณ์ยากลำบาก ความเศร้าโศก การตัดสินใจที่ยากลำบาก รวมถึงประเด็นเฉพาะ เช่น ปัญหาด้านการรับประทาน การจัดการกับโรคเรื้อรัง การตอบสนองต่อความบอบช้ำทางจิตใจ หรือการเสพติด

Sexual health

Find out more about safer sex, STIs and HIV on the International Student Health Hub.

Visit the Hub

Reproductive health

Find out more about contraception and pregnancy on the International Student Health Hub.

Visit the Hub

Australian healthcare system

Find out more about accessing healthcare, interpreters and general practitioners on the International Student Health Hub.

Visit the Hub

Cost and Overseas Student Health Cover (OSHC)

Find out more about costs and overseas student health cover on the International Student Health Hub.

Visit the Hub

Confidentiality and privacy

Find out more about your rights, confidentiality and privacy on the International Student Health Hub.

Visit the Hub

Learn more about Dating, Relationships and Sexual Health with Insider Guides