เกี่ยวกับ StudyNSW

เกี่ยวกับ StudyNSW

เราคือใคร

รัฐบาลของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ได้ก่อตั้ง StudyNSW ในปี 2014 ขึ้นเพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้าไปเรียนในเมืองซิดนีย์และรัฐนิวเซาท์เวลส์ หรือกับผู้ให้บริการด้านการศึกษาของเราในต่างประเทศ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของประสบการณ์ที่นักศึกษาจะได้รับในขณะที่ศึกษาอยู่ในรัฐฯ และตระหนักถึงประโยชน์ที่นักศึกษาได้ทำให้กับชุมชนของเรา

StudyNSW เป็นหน่วยงานเฉพาะภายใต้การบริหารของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW Department of Premier & Cabinet) โดยรับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์การศึกษานานาชาติระยะเวลา 10 ปี ในแผนปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม และวางตำแหน่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ในตลาดที่สำคัญๆ ในฐานะผู้นำในการศึกษานานาชาติที่นำไปสู่การประกอบอาชีพได้ทั่วโลก

StudyNSW มีภารกิจหลัก 4 ประการ

  1. การตลาด การส่งเสริมและการวิจัย
  2. การพัฒนานโยบายและการสนับสนุนเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของการศึกษาระดับนานาชาติของรัฐนิวเซาท์เวลส์
  3. การจัดทำและการประเมินผลกลยุทธ์และหลักสูตรเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของนักศึกษาต่างชาติในรัฐนิวเซาท์เวลส์ และ
  4. การระบุและการสร้างโอกาสในตลาดนานาชาติและโมเดลการส่งมอบด้วยเทคโนโลยีใหม่

กลยุทธ์ทางการศึกษานานาชาติของ StudyNSW

StudyNSW ได้พัฒนากลยุทธ์การศึกษานานาชาติซึ่งเน้นคุณค่าของการศึกษานานาชาติที่มีต่อรัฐนิวเซาท์เวลส์ เอกสารนี้เน้นกลยุทธ์โครงการที่รัฐบาลของรัฐนิวเซาท์เวลส์กำลังดำเนินการผ่าน StudyNSW เพื่อยกระดับประสบการณ์ของนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในเมืองซิดนีย์และรัฐนิวเซาท์เวลส์ และทำให้ภาคส่วนนี้เติบโตอย่างยั่งยืน

Subscribe to the StudyNSW Newsletter to find out more about what we do! สมัครรับข่าวสารจาก StudyNSWเพื่อค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เราทำ!

เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้เป็นการริเริ่มของรัฐบาลของรัฐนิวเซาท์เวลส์เพื่อช่วยคุณเข้าถึงข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการศึกษาในเมืองซิดนีย์และรัฐนิวเซาท์เวลส์

เป้าหมายของเราคือช่วยนักศึกษาต่างชาติยกระดับประสบการณ์ของการศึกษาด้วยการ

  • สร้างความเชื่อมั่นในรัฐนิวเซาท์เวลส์ว่าเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรในการพักอาศัยและศึกษา
  • ปรับปรุงการรับรู้เกี่ยวกับโอกาสทางการศึกษา การเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม และเส้นทางการจ้างงานในรัฐนิวเซาท์เวลส์ และ
  • เพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางสังคมและชุมชน

เว็บไซต์นี้ ได้รับการออกแบบเพื่อเป็นส่วนเสริม แต่จะไม่มีข้อมูลซ้ำกับข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์  studyinaustralia.gov.au และเว็บไซต์สถาบันการศึกษาในรัฐนิวเซาท์เวลส์

Study NSW Newsletter

Subscribe to Study NSW Newsletter to receive regular updates on international education news, stories, events and opportunities.
Subscribe

About this website

This website is an initiative of the NSW Government to help international students access factual information about studying, living and working in Sydney and NSW. Our goal is to help international students enhance their study experience through:

  • Building confidence in NSW as a safe and friendly location to live and study
  • Improving awareness of the education opportunities, industry placement and employment pathways in NSW, and
  • Increasing awareness of social and community activities

This website is designed to complement but not duplicate information provided on the Study Australia's website and NSW education institutions' websites.